Sportlaan 46 Losser    053-5383996

Update: Vanwege de Corona maatregelen is dit concert afgelast

CuSo55+Losser organiseert samen met Treff55+Ahaus en het Euregio Symphonie Orkest onder de vlag van de Euregio een Vredesconcert.


Op 5 mei a.s. herdenkt Nederland dat er 75 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Ook in Losser worden in het kader daarvan veel activiteiten georganiseerd.

De werkgroep-CuSo55+Losser (CuSo staat voor Culturele Soos) wil aandacht besteden aan het unieke historische gegeven, dat we in West-Europa sinds 1945 in vrede leven. Wie de geschiedenis kent, weet hoe bijzonder dat is. Al 75 jaar worden ons de gruwelen van de oorlog bespaard. En nog sterker: de oorlogvoerende landen van toen werken op allerlei gebieden steeds meer samen. Het gaat met vallen en opstaan. Maar toch, èn mondiaal èn historisch gezien is deze groeiende samenwerking in West-Europa indrukwekkend. Wie had dat in 1945 kunnen denken!

Vredesconcert.

De werkgroep vond het daarom een goed idee om een Vredesconcert te realiseren. Immers, wat geeft meer een besef van vrede, éénheid en verbondenheid dan het samen luisteren naar muziek! In samenwerking met de directeur van de Euregio, de heer Christoph Almering, werd met dit doel contact gezocht met Treff55+ in Ahaus, een vergelijkbare organisatie als de werkgroep CuSo55+Losser en ook met het Euregio Symphonie Orkest VHS Ahaus. Beide organisaties reageerden uiterst positief op deze uitnodiging.

Later werd ook het St. Caeciliakoor uit Losser uitgenodigd om deel te nemen aan dit Concert.

In een uiterst prettige sfeer werd door deze organisaties het Vredesconcert voorbereid.

Het concert kreeg als thema mee:

Vroegere vijanden werden vrienden

Uitvoering.

Datum/tijd: zondag 5 april 2020 van 15.00 tot 17.00 uur.

Plaats: Twents Carmel College, Oranjestraat 2, Losser.

Programma:

 • Het Euregio Symphonie Orkest VHS Ahaus voert uit muziek van Ludwig von Beethoven; Spaanse Zarzuelas; George Bizet; Manuël de Falla.
 • Samen met het St Caeciliakoor en soliste Sarah Konig (mezzosopraan) brengt het orkest de opening van het Te Deum Laudamus (Eurovisietune), Charpentier; The White Cliffs of Dover / We’ll meet again.
 • Allen tezamen, soliste, koor, orkest en publiek zingen tot slot de Canon: Dona Nobis Pacem.

Het concert staat onder de leiding van

de dirigent van het Euregio Symphonie Orkest VHS Ahaus: Michaël Rein.

 • Gesproken korte overpeinzingen door de voorzitter van CuSo55+Losser, de heer Benno Kloppers, de burgemeester van Losser, mevrouw Cia Kroon en de directeur van de Euregio, de heer Christoph Almering.

De uitvoerenden van dit concert:

 • Het Euregio Symphonieorchester VHS Ahaus bestaat uit zo’n 35 enthousiaste musici uit de Duits-Nederlandse grensstreek in de omgeving van Ahaus en Enschede, van viool en contrabas tot dwarsfluit en hoorn.
 • Het St. Caecilakoor is een kerkkoor te Losser met ongeveer 30 zangers/zangeressen, dat zich kenmerkt door een eenvormige, welluidende, heldere klankkleur.
 • Sara Konig, mezzosopraan, heeft – zeer bijzonder voor haar jeugdige leeftijd! – reeds op meerdere podia geacteerd. In 2019 had zij haar eerste solo rol in ‘Dido en Aeneas‘ van H. Purcell.
 • Michaël Rein is één van de meest veelzijdige dirigenten van de jongere generatie. Hij dirigeerde al gerenommeerde orkesten in Italië, Duitsland, Finland, Spanje, Brazilië en Nederland.

Opgave: plaats voor maximaal 100 personen (50 Nederlands, 50 Duits, met eventueel overloop).

U geeft zich op door vóór 20 maart:

 • € 10,00 per persoon over te maken (entree + koffie/thee);
 • Op bankrekening NL22RABO0130395498;
 • Ten name van Stichting Fundament onder vermelding van: Vredesconcert en uw e-mailadres

Toelating op basis van volgorde van binnenkomst van betaling (indien vol, dan geld terug).

Bericht van bevestiging volgt kort na 20 maart.

Voor informatie: Norbert Konincks, 053.5381438 en n.konincks@zonnet.nl (CuSo55+Losser).

Vredesconcert