Sportlaan 46 Losser    053-5383996

Universitair docent Beleidswetenschap Universiteit Twente

Omgaan met tegenstrijdige grondrechten.

In hoofdstuk 1 van de Grondwet staan de grondrechten, de sterkste vorm van rechten, die burgers meestal tegen bemoeienis van de overheid beschermen, waar eigenlijk geen inbreuk op  mag worden gemaakt. Maar wat als grondrechten van verschillende burgers met elkaar in conflict komen? De Covid-19 pandemie levert interessante voorbeelden op. Denk bv. aan het al of niet vaccineren.

De bijeenkomst worden gehouden in de Böggelschuur aan de Sportlaan te Losser. (ingang via Erve Kraesgenberg)
Datum: 31 januari 2023
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur

Entree: € 5,00
(inclusief koffie/thee )

Dhr. Pieter-Jan Klok