Sportlaan 46 Losser    053-5383996

De CuSo55+ Losser heeft:

 1. als doel: de 55+’ers in Losser een programma bieden, dat voorziet in een aantal bijeenkomsten, waarin voor de doelgroep interessante thema’s over Cultuur in de meest brede zin van het woord aan de orde komen. De CuSo kent geen leden. Elke bijeenkomsten is toegankelijk voor elke 55+’er, die in betreffend onderwerp geïnteresseerd is. En dat dan tegen een lage entreeprijs.
 2. als werkwijze: De CuSo realiseert dit doel door:
  • Lezingen
  • Cursussen
  • Excursies
 3. als organisatie:
  • Een centrale werkgroep CuSo55+ Losser gericht op de lezingen en coördinatie.
  • Een subgroep CuSo 55+ Losser / Kijk op Kunst (KoK) voor cursussen en excursies.
 4. als adres van samenkomen:
  • Böggelschuur, Sportlaan 46, Losser (Ingang via Erve Kraesgenberg ).
 5. als tijd van samenkomen:
  • 14.00 uur – 16.00 uur (zaal open om 13:45 uur).
 6. als entreeprijs:
  • Lezingen: € 5,- per persoon (inclusief koffie/thee).
  • Cursussen en excursies: afhankelijk van de activiteit.
 7. als Juridische inbedding:
  • De CuSo55+ Losser functioneert onder de eindverantwoordelijkheid van Stichting Fundament te Losser.

 

Werkgroepleden CuSo55+ Losser
Benno Kloppers Voorzitter
Norbert Konincks Lid
Luut Hooiveld Penningmeester en PR
Margriet Meijling PR
Henriëtte Voortman Notulant
Gerard Kienhuis Techniek
Joop Vaanholt Website en Archivaris
Elly Kuipers Lid
Hans Oostrik Lid
Arend Jan Schoolderman Lid