Dit museum zorgt met zijn tentoonstelling voor kippenvel zoals bij een live concert. Het is een feest van herkenning voor iedereen die het afgelopen jaar de cyclus over de geschiedenis van de popmuziek heeft mogen meemaken van Arris Roordink. Maar er zijn ook vast veel mensen die er vaak zijn langsgekomen, maar nog nooit naar binnen zijn geweest.
Er is voor de deelnemers een inleiding door een ervaren gids, daarna zelf lekker rondlopen en tot slot natuurlijk Kaffee mit Kuchen.

Excursie Rock en Pop museum Gronau
Datum: Woensdag 15 november 2023
Tijd: vanaf 14.00 uur

Wilt u aan de excursie deelnemen, meldt u dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór 11 november 2023, opgeven via cusolosser@gmail.com onder vermelding van het aantal deelnemers en of u gebruik wilt maken van carpooling, ofwel als chauffeur ofwel als passagier, een en ander onder gelijktijdige betaling van € 19 per deelnemer op rekeningnummer NL22RABO 0130 3954 98 t.n.v. Stichting Fundament onder vermelding van “Gronau”.

Excursie Rock en Pop museum Gronau