Geschiedenis in vogelvlucht

De Cuso55+Losser is gestart in begin 2008 als gevolg van een verzoek van het gemeentebestuur aan de Stichting Cluster (nu Stichting Fundament) om een vernieuwend initiatief te ontwikkelen op het gebied van het ouderenwerk.

Er werd een serie van 6 lezingen georganiseerd.

Afgesproken werd, dat na een jaar geëvalueerd zou worden of dit initiatief voldoende belangstelling zou sorteren in de gemeente Losser. De ondergrens lag bij een gemiddelde deelname van 20 personen. Mocht dit aantal niet gehaald worden, dan zou het initiatief beëindigd worden. Het gemeentebestuur verleende een startsubsidie. Na het eerste jaar zou – bij een positieve uitslag van de evaluatie – de CuSo55+Losser financieel zelfstandig moeten opereren.

Vanaf het begin heeft de CuSo altijd aan het als voorwaarde gestelde gemiddelde aantal deelnemers ruim voldaan, waardoor de voortgang tot op dit moment op geen enkel moment in discussie kwam. Integendeel, in 2011 werd het activiteitenspectrum uitgebreid met het organiseren van cursussen en in 2014 met excursies.

Vermeld dient hier zeker nog te worden, dat de CuSo55+Losser vanaf het begin ruimhartig gefaciliteerd is door de Stichting Fundament.