De CuSo55+Losser is een groep vrijwilligers, die opereert onder de eindverantwoordelijkheid van Stichting Fundament te Losser. Gestreefd wordt naar een zo divers mogelijke samenstelling van deze groep ( kennis, professie, achtergrond enz. ).

Om in de kosten te voorzien wordt aan de bezoekers om een entree gevraagd.