Doel:
Het aanbieden van een programma voor 55+-ers, bestaande uit een aantal bijeenkomsten, waarin voor de doelgroep interessante thema’s over Cultuur in de meest brede zin van het woord aan de orde komen.

Organisatie:
De werkgroep CuSo55+ Losser  richt zich op de voorbereiding en  uitvoering van het jaarlijkse programma aanbod.

Geen leden:
CuSo55+ Losser kent geen leden. Bijeenkomsten zijn toegankelijk voor elke 55+’er, die in betreffend onderwerp geïnteresseerd is. En dat dan tegen een lage entreeprijs.

Werkwijze:
CuSo55+ realiseert dit doel door het organiseren  van lezingen, cursussen en excursies.

Adres van samenkomen:
De Böggelschuur, Sportlaan 46,  Losser (Ingang via Erve Kraesgenberg)

 

Tijd van samenkomen:
(Meestal) de laatste dinsdag van de maanden
september tot maart, 14.00 uur- 16.00 uur.
De zaal is open vanaf kwart voor twee.

Entreeprijs:
Lezingen € 5,- per persoon, inclusief koffie/thee in de pauze.
Kijk op Kunst: Cursussen, concerten en excursies:
afhankelijk van de activiteit.

Juridische inbedding:
CuSo55+Losser functioneert onder eindverantwoordelijkheid van Stichting Fundament te Losser. Deze heeft als algemene doelstelling het bevorderen van welzijn en educatie in de gemeente Losser.

Werkgroepleden CuSo55+ Losser

Hans Oostrik (waarnemend-voorzitter) ;  Norbert Konincks (vice-voorzitter) ; Luut Hooiveld (penningmeester) ;  Margriet Meijling (PR) ; Henriëtte Voortman (notulant) ; Gerard Kienhuis (techniek) ; Joop Vaanholt (website en archief) ; Elly Kuipers (Kijk op Kunst) ; Arend Jan Schoolderman (lid).