Programma seizoen 14

27 september 2022

divider
De Twentenaren in de Middeleeuwen
Door: Dr. Gerard Seyger.

Onderzoeker van de geschiedenis van Twente. De Twentenaren in de Middeleeuwen. Gerard Seyger gaat in zijn lezing dieper in op diverse onderwerpen uit de geschiedenis van Twente zoals: De Twentenaren (Tubanters) in de Oudheid, de kerstening van Twente in de tijd van Willibrord en Plechelmus, de heren en horigen in het middeleeuwse Twente en de “Gouden eeuwen” voor Twente.

25 oktober 2022

divider
Directeur-bestuurder van Landschap Overijssel en oud burgemeester van Losser.
Door: Dhr. Michael Sijbom

Twente is prachtig om te wonen en te leven.
Op onze natuur en het landschap moeten we zuinig zijn. In de inleiding vertelt Michael Sijbom meer over zijn organisatie, Landschap Overijssel, zijn verwondering over de natuur en vooral wat we moeten doen om die natuur te beschermen. Natuurlijk is er volop ruimte voor discussie.

25 oktober 2022

divider
De regimes van Stalin tot Poetin.
Door: Dhr. Peter Wester

Historicus en oud-geschiedenis-docent van het Twents Carmel-lyceum. Hij begeleidt twee historische leeskringen in de Bibliotheek Oldenzaal
Een steeds herhaalde vraag na de inval in Oekraïne: weten we voldoende van de Russische geschiedenis om het gedrag van autoritaire leiders als Poetin te kunnen begrijpen? Peter Wester frist de kennis op van de autoritaire regimes van Stalin (1924 -1953) tot Poetin (na 1999). Hij laat ook zien dat deze regimes bij de confrontatie met de buiten-wereld werden gevoed door oude Russische idealen en angsten.

31 januari2023

divider
Omgaan met tegenstrijdige grondrechten.
Door: Dhr. Pieter-Jan Klok

Universitair docent Beleidswetenschap Universiteit Twente.
In hoofdstuk 1 van de Grondwet staan de grondrechten, de sterkste vorm van rechten, die burgers meestal tegen bemoeienis van de overheid beschermen, waar eigenlijk geen inbreuk op mag worden gemaakt. Maar wat als grondrechten van verschillende burgers met elkaar in conflict komen? De Covid-19 pandemie levert interessante voorbeelden op. Denk bv. aan het al of niet vaccineren.

28 februari 2023

divider
Hoe zit het met dementie?
Door: Dhr. Ed Notenboom

Specialist ouderengeneeskunde geheugenpolikliniek.
Het aantal mensen met een vorm van dementie stijgt in een fors tempo. We zullen er dan ook allemaal direct of indirect mee te maken krijgen. Wat zijn eerste signalen bij jezelf of bij je partner. Wat moet je dan wel en niet doen? Wat voor onderzoek is er gedaan en welke behandelmogelijk-heden en welke vormen van dementie zijn er?

28 maart 2023

divider
De verbeelding aan de macht.
Door: Dhr. Geert Christenhusz

Schrijver, dichter, componist.
Onder deze (strijd)kreet zou men de (‘Romantische’) beweging kunnen vangen die rond 1800 ontstond en waarvan de gevolgen nog steeds in onze opvattingen over onder meer esthetiek, kunstenaarschap, erotiek en omgangsvormen in onze huidige (westerse) samenleving voelbaar en meetbaar zijn. Romantiek in kunst en muziek; een verrassende reis door de negentiende eeuw.

Programma seizoen 12

3 maart 2020

divider
Een zoektocht naar Stalins erfenis
Door: Mvr. Hester den Boer.

Zij onderzoekt de rol, die het stalinistische verleden speelt in het huidige Rusland. Reisde zes maanden door Rusland, bezocht voormalige goelagkampen en ballingsoorden in Siberië en sprak met oud-gevangenen die Stalin zijn blijven vereren, met nabestaanden van slachtoffers die nog steeds niet weten wat er met hen is gebeurd en met onder-zoekers van de Stalin-terreur die nu worden ver-volgd. Hoe kunnen mensen blijven geloven in een leider die miljoenen mensen de dood in stuurde?

28 januari 2020

divider
Muzikant met een missie.
Door: Dhr. Wouter Muller.

Wouter vertelt het dramatische verhaal van onze medelanders uit Indië, hoe zij daar verstoten werden, hoe zij hier kwamen, hard aan de slag gingen voor hun toekomst en die van hun kinderen, hoe zij zich aanpasten. En dat na twee oorlogen. Verborgen leed en trots, de ingehouden woede. Hij ging er -als kind van dat verhaal- naar op zoek en maakte er muziek over. Waarbij hij parallellen trekt met de integratie van mensen die heden ten dage noodgedwongen hun land hebben moeten verlaten.

29 oktober 2019

divider
Een Nederlandse ondernemer in Turkije.
Door: Dhr. Peter Langela.

Peter Langela is ondernemer en werkt daarnaast parttime als start-up coach Universiteit van Twente met accent op allerlei nieuwe ICT technologieën. Tien jaar geleden ging hij op zoek naar program-meurs voor zijn bedrijf en kwam terecht in Turkije. Na meer dan 10 jaar is hij nog steeds actief in dat land. In zijn presentatie vertelt hij over zijn keuze voor Turkije en over het werken in een land met een snelgroeiende economie en een roerige politieke situatie.

29 oktober 2019

divider
Heinrich Schlieman: archeoloog of schatrover?
Door: Dhr. Jan van Rijn.

Heinrich Schliemann (1822 – 1890) was een “self-made” man die zich van hulpje bij een kruidenier opwerkte tot een gewiekste en succesvolle handelaar. Met het verdiende geld kon hij gaan studeren en archeoloog worden. Hij deed geweldige opgravingen in Troje, maar ook op de Pelopon-nesos en in Egypte. Vanuit de interesse in de opgravingen en de prachtige voorwerpen in de Griekse musea ontstond bij van Rijn het idee om een lezing te maken over Heinrich Schliemann.

24 september 2019

divider
Het levenstestament, de eigen regie behouden.
Door: Mvr. Roelanda Poppinghaus notaris te Losser.

In een testament regel je zaken voor na het over-lijden. Maar wat regel je in een levenstestament? Een voorbeeld is wat je wilt als je tijdelijk of blijvend niet in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Roelanda vertelt over het hoe en waarom van het levenstestament. Daarbij hoort ook een kort verhaal over de Wet Langdurige Zorg, belastingperikelen en het verschil met een gewoon testament. Kortom, na de lezing zal het duidelijk zijn wat een levens-testament is én of het iets voor u is!

 

Programma seizoen 11

26 maart 2019

divider
De Passionsmuziek in de 17e eeuw: de tijd van de Barok
Door: Toon Ottink, Oud-docent muziektheoretische vakken en oud-lid managementteam van het Conservatorium Enschede

Naast een korte introductie van het programma werd de kunsthistorische perioden (Bachdynastie, barok, Leipzig, jaartallen) en de structuur van de passies belicht. Daarbij is het met name gegaan over de uiteenlopende aspecten van de Matthäus Passion (dubbelkorigheid, muzikale retoriek, verborgen getallen, kruisstructuur) en de waardering voor de Matthäus in de geschiedenis en nu.
Dit alles ging vergezeld van vele geluidsvoorbeelden, waarbij aan het eind van de lezing kort aandacht besteed werd aan de Johannes Passion.

26 februari 2019

divider
Ouder worden en thuis blijven wonen m.b.v. slimme sensoren
Door: Prof. Dr. Ir. H. Hermens, Hoogleraar UT/ Cluster Manager Roessingh Research

De huidige benadering van de zorg is een “reparatie” benadering, gericht op het verhelpen van acute problemen, zoals een hartaanval of een gebroken heup. We staan nu voor de nieuwe uitdaging om (oudere) mensen met chronische aandoeningen te ondersteunen in hun vitaliteit en zelfstandig thuis leven. Technologie speelt hierbij een belangrijke rol. Veel is er al mogelijk, op het gebied van monitoring, veiligheid en coaching.

29 januari 2019

divider
De energietransitie; wat kunt u doen?
Door: Wethouder Marcel Wildschut, Merlinn van Nieuwkuijk en Malissea Oude Sogtoen (beiden projectleiders Duurzaamheid)

De gemeente introduceert u in de wereld van de energietransitie. De vorige energietransitie in de jaren zestig, omvatte de verandering van kolen naar gas en was overheidsgedreven. De huidige transitie is complexer van aard; overheden en gemeenten kunnen de verandering naar duurzame energie niet meer alleen realiseren. Om te komen tot een energieneutraal Losser in 2040 zullen we moeten samenwerken. Wethouder Marcel Wild-schut, Merlinn van Nieuwkuijk en Malissa Oude Sogtoen vertelden ons de ins en outs van deze nieuwe duurzame wereld en daagt ons verder uit om samen te werken aan een duurzaam Losser.

27 november 2018

divider
Grotere tegenstellingen?
Door: Hans Peter Benschop, Directeur Trendbureau Overijssel

Nederlanders hebben het gevoel dat de tegenstellingen tussen groepen steeds groter worden: hoog- versus laagopgeleid, arm tegenover rijk, mensen met en zonder migratie-achtergrond, stad en platteland. Hoe moeten we dit gevoel duiden? Is het waar dat de tegenstellingen steeds groter worden – ook in Twente en Losser? En als het waar is: wat zijn de oorzaken en wat zouden we kunnen doen om de tegenstellingen te overbruggen? Hans Peter Benschop maakte toekomst-verkenningen voor de (politieke) besluitvorming.

30 oktober 2018

divider
Tubantia, van kranten- naar mediabedrijf
Door: Mvr. Martha Riemsma, Hoofdredacteur De Twentsche Courant Tubantia

Bijna 175 jaar brengt de Twentsche Courant Tubantia dagelijks het nieuws. In Twente en de Achterhoek. Steeds meer gebeurt dat ook digitaal. Hoe ziet zo’n transformatie eruit en voor welke dag tot dag uitdagingen staat de redactie anno 2018?

25 september 2018

divider
Mijn eerste indrukken en ideeën
Door: Mvr. Cia Kroon, Burgemeester Losser

Mevrouw Cia Kroon is sinds 7 februari 2018 burgemeester van de gemeente Losser. Tijdens een interactieve bijeenkomst vertelde ze over haar eerste maanden als burgemeester, de indrukken die ze heeft opgedaan en haar visie op het burgemeesterschap. Vervolgens ging ze met de aanwezigen in gesprek over o.a. de gemeente, Twente en de Euregio. Het stellen van vragen werd van harte aangemoedigd!

Programma seizoen 10

20 april 2018

divider

“Themadag Europa”.

CuSo55+ Losser bestaat 10 jaar! Dit vieren we op vrijdag 20 april a.s. met de organisatie van een “Themadag Europa”. We gaan ons bezighouden met de actuele en relevante vraag: ‘Europa waarheen?’ In het ochtendgedeelte blikken we terug op 10 jaar CuSo55+ Losser en luisteren we vervolgens naar twee inleidingen van goed in de materie ingevoerde, zeer deskundige sprekers. Na hun inleidingen worden de aanwezigen ingedeeld in twee groepen die naar twee themagroepen gaan:

Europa, Waarheen?

en

EUREGIO in de praktijk.

Tussen de middag wordt de lunch verzorgd door de dames van Hera; laat u verrassen. Na een plenair gesprek volgt er een ‘knipoog’ en tot slot een hapje en een drankje. Hieronder vindt u meer informatie, o.a. over de sprekers en hun onderwerpen.

Europa dichtbij: EUREGIO
Dr. G.O. van Veldhuizen, burgemeester van Enschede

Europa, Waarheen?
Drs. Monika Sie Dhian, directeur instituut Clingendael

Europa in de praktijk Vluchtelingenproblematiek
Drs. J.F. (Joop) Hassink, wethouder gemeente Losser

EUREGIO in de praktijk Economie en werkgelegenheid
Christoph Almering, Directeur-bestuurder EUREGIO
Eric Keizers, Directeur/eigenaar Easy Sanitary Solutions (ESS)

27 maart 2018

divider

Döt ’t Twents der nog too?

Door: De heer Harry Nijhuis Streektaalconsulent

Het Twents, de streektaal van onze regio, is nog altijd bij velen in het dagelijkse leven prominent aanwezig. Maar voegt ons dialect in de huidige tijd ook iets toe? Is de taal van belang in de omgang en communicatie van alledag? Is het dialect onderdeel van onze eigen identiteit en cultuur? Voegt het Twents iets toe in het bedrijfsleven? Wat doet het met de taalontwikkeling van jongeren? Allemaal vragen die het gebruik van dialect oproepen. Kortom: döt ’t Twents der nog too? De spreker gaat samen met u nader in op deze vragen en de toekomst van onze streektaal

20 februari 2018

divider

Letselschade? En hoe nu verder?

Door: De heer Yme Drost NIVRE Register Personenschade

Het kan iedereen overkomen: een ongeval waarbij je letsel oploopt, een medische behandeling die niet het gewenste resultaat oplevert, of een voorval op het werk met letsel tot gevolg. Hoe moet het dan verder? Yme Drost, NIVRE Register-Expert Personenschade, behartigt al bijna dertig jaar de belangen van slachtoffers van letselschade. In vogelvlucht neemt hij u mee in de wereld van letselschade en vertelt hij u over zijn boeiende praktijk.

30 januari 2018

divider

Het Overijsselse verzet in de oorlogsjaren

Door: De heer Jelle Hooiveld Docent veiligheid Saxion Hogeschool en Universiteit Leiden/ Auteur

Een lezing over Majoor Henk Brinkgreve, een speciaal in Engeland opgeleide commando die het Overijsselse verzet organiseerde vanaf september 1944. Hij overleefde de oorlog helaas niet en werd postuum onderscheiden met de hoogste Neder-landse militaire onderscheiding: de Militaire Wil-lemsorde. De lezing zal gaan over zijn persoonlijke geschiedenis, zijn rekrutering en opleiding en natuurlijk ook over zijn inzet met zijn twee team-genoten op Overijssels grondgebied en zijn dood in een vuurgevecht op 5 maart 19

28 november 2017

divider

Medicatiemaatwerk m.b.v. DNA-diagnostiek

Door: Dr. Ronald Maatman Klinisch Chemicus

Een presentatie over de invloed van DNA onder-zoek op het individuele medicijngebruik. DNA draagt de informatie in zich, in zgn. genen, voor eiwitten die medicatie omzetten naar de actieve of inactieve vorm van het medicijn. Mutaties in het DNA van de genen resulteren in afwijkende medicijnconcentraties. Afhankelijk van de werking van het medicijn leidt dit tot ernstige bijwerkingen of onvoldoende werking. D.m.v. DNA-diagnostiek kunnen deze mutaties worden opgespoord en kan de medicatiedosering worden aangepast. Kortom medicatiemaatwerk voor de individuele patiënt

31 oktober 2017

divider

Bestrijding van witteboordencriminaliteit

Door:De heer Wim Bollen Officier van Justitie Fraudezaken, Functioneel Parket Zwolle

Binnen de bestrijding van criminaliteit neemt de bestrijding van financieel-economische criminaliteit een bijzondere plaats in. Opsporing en vervolging zijn ondergebracht bij resp. de FIOD en het OM/Functioneel Parket. Welke soorten criminaliteit worden aangepakt? Welke opsporingsmethoden hanteert men? Wat is de grens tussen het bestuursrecht (toezicht door Belastingdienst, AFM, DNB) en strafrecht? Hoe wordt er internationaal samengewerkt? Een belangrijk aspect wordt ook steeds meer: “follow the money”: waar is het uit misdrijf afkomstige geld gebleven.

26 september 2017

divider

De schoonheid van de wiskunde

Door: De heer Rinus Roelofs Kunstenaar

Volgens Roelofs weten we sinds het werk van M.C. Escher dat Kunst en Wiskunde goed samen kunnen gaan. De wiskunde van Escher is die van de regelmatige patronen zoals die overal om ons heen te zien zijn. Daar gaat de kunst van Roelofs ook over: over patronen en structuren. Wiskunde is ook via de ontwikkelingen in de informatica de kunst binnengekropen. Met name op het gebied van het 3D printen. In zijn presentatie verduidelijkt Roelofs de invloed van een en ander op zijn werk

Programma seizoen 9

28 maart 2017

divider

De heer Richard Gervink
Master of Financial Planning bij InForm Financial Planning en interim banking professional

Veilig online (bankieren)

Vroeger hing er weleens een touwtje uit de brievenbus van de voordeur. Vandaag de dag tref je regelmatig onbeveiligde wifi aan. Wat zijn de overeenkomsten? Criminaliteit is van alle tijden, maar hoe gebruik je het internet verstandig?

‘Veilig online (bankieren)’  is het thema van deze lezing. Aan de hand van voorbeelden geeft dhr. Gervink tips over wat u wel en niet zou moeten doen.                                                           

 21 februari 2017

divider

 De heer M. van der Molen
Oud-huisarts te Enschede

De Ondergang van de V.O.C.

De V.O.C. , opgericht in 1602, was tot 1730 een zeer lucratieve onderneming, maar daarnà ging het bergafwaarts, eindigend in een faillissement. Kwam het door concurrentie van andere landen? Door de corruptie van V.O.C.-dienaren? Spreker laat met cijfers zien dat de oorzaak een heel andere was, in en rond Batavia lag, en door de gouverneur ter plekke onvoorzien in het leven geroepen.

31 januari 2017

divider

Prof. dr. G.J. ter Horst
Universitair Medisch Centrum Groningen

Sekseverschillen bij stemmingsstoornissen

Stemmingsstoornissen zoals depressie komen vaker bij vrouwen voor, maar er is weinig kennis over de werking van het vrouwelijke brein. Dit is een belangrijke tekortkoming voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en de behandeling van vrouwen.

29 november  2016

 divider

Mevrouw M. van der Graaf
Diëtist

 Zin en onzin van diëten

Met de overvloed aan informatie die vrijwel dagelijks over ons wordt uitgestort als het om eten gaat, wordt het steeds ingewikkelder om verstandige keuzes te maken. Is suiker het witte gif? Zijn gluten uit den boze? Worden we ziek van E-nummers? En de plofkip dan? Omdat eten van alle dag is, spreekt informatie hieromtrent ons allemaal aan. Hoe kun je het zo gezond mogelijk houden, als dat je wens is, is het onderwerp van deze middag.

 25 oktober 2016

 divider

De heer H. van der Vegt
(Oud) docent Nederlands/Duits

Leven en werken van Willem Wilmink
Willem Wilmink is naar de mening van de inleider één van de grootste woordkunstenaars van Neder-land in de laatste halve eeuw. Wilminks vermogen om in eenvoudige woorden complexe problemen te beschrijven, is kenmerkend voor deze grote Twentse kunstenaar. Dhr. v/d Vegt zal- o.a. door het laten horen van Willem Wilminks bekende en minder bekende liedjes- u meenemen in een met veel nostalgie doordrenkte tocht door het afwis-selende en humoristische oeuvre van deze ras-echte Tukker. Op de dag van deze inleiding is het precies 80 jaar geleden dat hij werd geboren

 

divider                                                                 27 september 2016

 

De heer R. Willems
Hersenwetenschapper Nijmegen

Linkshandigheid
Het spreekt al eeuwen tot de verbeelding dat er een relatief grote minderheid bestaat die basale handelingen consequent met een andere hand-voorkeur doet dan de meeste mensen. Het heeft geleid tot stigma, en later tot extreme claims over de voordelen van linkshandigheid. In mijn lezing zal ik met name laten zien hoe linkshandigen interessant kunnen zijn voor hersenonderzoek

 

Programma seizoen 8

divider                                                                  29 maart 2016

 

Dhr. R.A.J. de Vries, Wetenschapper UT

Sociale robots

Roelof de Vries doet promotieonderzoek aan de UT in de vakgroep Human Media Interaction, die onder leiding staat van professor Vanessa Evers. Zijn lezing zal gaan over het onderzoek dat gedaan wordt met sociale robots. Met name het onderzoek gericht op sociale robots in de context van ouderenzorg, onderwijs en het geven van rondleidingen zal aan de orde komen.

Hij heeft op interessante wijze verteld over de vervagende grens tussen mens en techniek. De mens is immers maakbaarder dan ooit. Denk aan protheses, hersenimplantatie, gentechnologie. Hij baseert zich op theoretisch onderzoek en empirische filosofie. Hij sprak daarbij op een voor iedereen zeer toegankelijke manier.

 

divider                                                                    23 februari 2016

 

Mevr. M. van der Graaf, Diëtist

Zin en onzin van diëten

Met de overvloed aan informatie die vrijwel dagelijks over ons wordt uitgestort als het om eten gaat, wordt het steeds ingewikkelder om verstandige keuzes te maken. Is suiker het witte gif? Zijn gluten uit den boze? Worden we ziek van E-nummers? En de plofkip dan? Omdat eten van alle dag is, spreekt informatie hieromtrent ons allemaal aan. Hoe kun je het zo gezond mogelijk houden, als dat je wens is, is het onderwerp van deze middag.

Door ziekte van mevrouw van der Graaf kon deze middag helaas niet doorgaan. Deze lezing is opgenomen in het programma van volgend seizoen.

 

 

divider                                                                   26 januari 2016

 

Dhr. H.Th.A. Bressers, Hoogleraar Beleidsstudies en Milieubeleid aan de UT

Klimaatverandering in relatie tot duurzaamheid en kwaliteit van leven

De afgelopen tientallen jaren is het klimaat steeds warmer, maar ook wisselvalliger geworden. Klimaatverandering is in volle gang. We moeten leren omgaan met de onvermijdelijke gevolgen: hittegolven, wolkbreuken, ernstige droogte. Wij hebben in Nederland de middelen om ons aan te passen. Maar dragen we als Nederland wel genoeg ons steentje bij aan het beperken van verdere opwarming?

 

 

divider                                                                      15 december 2015

 

Dhr. A.L. Snijders, Schrijver

Lezing in het kader van “Nederland Leest”, georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Losser.

Korte verhalen

A.L. Snijders maakte furore als schrijver van columns en staat nu bekend als een van de grootste schrijvers van het zeer korte verhaal (zkv). In 2006 verscheen, naast het boek L.H. en A.L./A.L. en L.H. ook de eerste zkv-bundel met de titel: “Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk”. In 2010 won hij de Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre.

 

divider                                                                         24 november 2015

 

Dhr. A. Heuvelman, Oud-docent UT

De invloed van de media op ons denken, voelen en handelen

Het gebruik van media is de laatste jaren enorm gestegen. Dat komt niet alleen maar door de toegenomen mogelijkheden van internet en mobiel. Er is namelijk ook nog nooit zoveel tv gekeken als in de afgelopen jaren. Maar wat is de invloed van die media op ons gedrag, ons denken en onze gevoelens?

 

divider                                                                            27 oktober 2015

Dhr. K. Schaepman, Journalist

Goed en fout bij conflicten

Kees Schaepman maakte als verslaggever reportages in tal van landen. Na zijn pensionering ging hij wonen in een boerderijtje in Duitsland, waar hij achter vele lagen behang een levensgroot hakenkruis vond. Die vondst markeert het begin van een speurtocht die hem confronteert met vragen over “goed” en “fout”. Vragen die hij zichzelf ook stelde tijdens zijn werk als journalist in conflictgebieden. Hij schreef daarover in “Mag ik mijn fiets terug?”

 

 

divider                                                                              29 september 2015

 

Dhr. P. de Bruijn, Architect  

Stedenbouwkundige ontwikkelingen

De in Losser geboren architect Pi de Bruijn is meerdere malen nationaal en internationaal onderscheiden. Hij is ondermeer architect van de nieuwbouw van de Tweede Kamer en won de eerste prijs voor zijn ontwerp van de Reichstag in Berlijn.  Deze middag besteedde hij aandacht aan de Stedenbouwkundige Ontwikkelingen en in het bijzonder de totstandkoming van Roombeek in Enschede en ’t Rot in Losser.

Programma seizoen 7

divider

30 september 2014

Dhr. P.L.L. Smolders

Ruimtevaartjournalist

Contact met de kosmos

We zijn nog maar net begonnen met het verkennen van het heelal. Maar ooit zullen we wonen op de maan en Mars waardoor de aarde dan twee filialen heeft.

Kunnen we ook naar de sterren? Er zijn serieuze deskundigen die daar ‘ja’ op antwoorden. Maar als dat zo is, hebben we dan misschien al bezoek gehad uit de kosmos?

divider

28 oktober 2014

Dhr. P. Knolle

Hoofd collecties Rijksmuseum Twenthe

Herkomst van de kunst

De musea werd in 2009 gevraagd de herkomstgeschiedenis van hun collecties te onderzoeken i.h.k.v. de Museale Verwervingen 1940-1948. Dhr. Knolle heeft hierover verteld én over het onderzoek naar de herkomst van kunst in het algemeen.

divider

25 november 2014

Themadag van de zorg

De werkgroep CUSO55+ heeft op 25 november 2014 de “Dag van de Zorg” georganiseerd.

Deskundigen hebben die dag, uit geheel verschillend perspectief, de ontwikkelingen in de zorg benaderd. In het bijzonder kwam de zorg voor ouderen aan de orde.

Elke inleider heeft een korte samenvatting van zijn/haar betoog gemaakt. Die zijn opgenomen in een verslagboekje welke aan het eind van de dag aan iedere deelnemer is uitgereikt.

Dhr. H. Haveman

Medisch socioloog en projectmanager Zorg en Technologie van de gemeente Enschede

Ontwikkeling van de ouderenzorg vanaf 1960 tot nu

Dhr. G. Westerhof

Directeur levensverhalenlab van de Universiteit Twente

Ouder worden als Levenskunst

Dhr, J. Voortman

Divisie-directeur Zorggroep Sint Maarten

Als het thuis echt niet meer gaat

Mevr. S. Jansen-Kosterink

Bewegingswetenschapper en onderzoeker bij het Roessingh Research en Development

Ouder worden en Thuis blijven wonen

Mevr. M. van den Berg

Beleidsadviseur Wonen, Welzijn en Zorg van de gemeente Hengelo

Elkaars hulpverlener?

Dhr. J.M. van Rees

Wethouder van de gemeente Losser, o.a. Zorg, Welzijn en Volksgezondheid

Hoe ver zijn we in Losser?

Dhr. J. Riesewijk

Entertainer, verteller, acteur en werkzaam in de Zorg

Cabareteske afsluiting

divider

27 januari 2015

Dhr. Chr. Meekers

Oud-kantonrechter

Rechtspraak in Nederland

Een samenleving kan niet zonder regels. Dhr. Meekers heeft verteld over de ontwikkeling van onze rechtspraak. Ook kreeg u een kijkje in de dagelijkse praktijk van een kantonrechter.

divider

17 februari 2015

Mevr. Marie-Th. ter Haar

Empirique, Instituut van Rusland- & Oost-Europa Academie.

Verandering in de opstelling van Rusland in de wereldpolitiek, een bedreiging?

Wat speelt er zich af in Rusland? Wat wil Poetin eigenlijk? Keert de (koude) oorlog terug? Vragen, die menigeen zich met een zekere bezorgdheid stelt. Marie-Thérèse ter Haar heeft ons met haar gedegen en beargumenteerde inzichten geconfronteerd in dezen. Haar vertrekpunt was de actuele situatie van begin 2015.

divider

31 maart 2015

Dhr. C. Aydin

Department of Philosophy aan de Universiteit Twente

De maakbare mens

Hij heeft op interessante wijze verteld over de vervagende grens tussen mens en techniek. De mens is immers maakbaarder dan ooit. Denk aan protheses, hersenimplantatie, gentechnologie. Hij baseert zich op theoretisch onderzoek en empirische filosofie. Hij sprak daarbij op een voor iedereen zeer toegankelijke manier.

divider

14 april 2015

Dhr. Jan Willem de Vriend

Dirigent Ned. Symphonie- en Residentie Orkest.

Mijn passie voor Bach

Wie hem hierover heeft horen vertellen op radio of televisie weet dat deze bijeenkomst onvergetelijk is. Hij heeft ons met zijn zeer enthousiaste verteltrant, daarbij ondersteund door CD-fragmenten, binnengevoerd in datgene wat Bach tot waarschijnlijk de grootste componist aller tijden maakt.

 

Programma seizoen 6

divider

24 september 2013

Dr. Eric W.A. Mulder

Conservator Natura Docet Wonderryck Twente

Pinguïns in Overijssel? Vanaf de Zuidpool naar Noord Twente.

Twente lag ooit in de buurt van de Zuidpool!

De geologische processen, die sindsdien hebben plaatsgevonden, lieten uiteraard hun sporen na, bijvoorbeeld als versteende resten van zeedieren, die een miljoenen jaren durende wereldreis achter de rug hebben. Ze zijn als het ware “meegelift” in noordelijke richting. Door oerrivieren en gletsjers zijn ze uiteindelijk in de Twentse bodem terechtgekomen.

In zijn presentatie gaat Eric Mulder hierop nader in.

divider

29 oktober 2013

André Vis

Hoofdredacteur TCTubantia

Oude Media en nieuwe communicatietechnieken.

Twitter is king. In de moderne tijd is een stroom aan berichten op de sociale media er de oorzaak van dat het koningslied bij de inhuldiging van Willem-Alexander in eerste instantie wordt teruggetrokken.

Wat betekent dit voor de oude media als de krant?

Hoe blijven zij overeind in een wereld van schuivende waarden?

Moeten zij mee, maar wat blijft er dan over van de aloude plicht tot waarheidsvinding?

divider

26 november 2013

Jan Bijkerk

Componist

Muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance.

Waar liggen de wortels van onze westerse muziek?

Welke muziek heeft geklonken toen de prachtige kathedralen voor het eerst gebruikt werden voor de eredienst? Welke muziek klonk er aan de hoven van de edelen in de riddertijd en in de 15e eeuw? Dit zijn zo maar een paar voor-beelden van vragen, die beantwoord zullen worden in deze lezing. De componist Jan Bijkerk neemt u mee terug in de tijd naar de muziek van ridders, kastelen, kloosters, kathedralen en paleizen. Van de 7e tot de 16e eeuw. Hij zal niet alleen stilstaan bij de muziek zelf, maar ook aandacht besteden aan de invloed van de samenleving, de economie en de tijdgeest op die muziek.

divider

28 januari 2014

Hersenstichting

Hoe houd ik mijn hersenen gezond?

Iedereen wil graag een gezonde oude dag en veel mensen hopen hun lichamelijke gebreken zo lang mogelijk te kunnen uitstellen. Wat ou-deren echter vooral willen is hun zelfstandigheid in geestelijk opzicht behouden. Gezonde hersenen zorgen voor een goed geheugen en maken het mogelijk om je eigen beslissingen te blijven nemen. Wat kun je doen om je hersenen gezond te houden? Vanuit de Hersenstichting krijgen we tips over gezonde hersenen en wordt ingegaan op wat we weten over hersenen in relatie tot slaap, bewegen, voeding en over training van de hersenen.

divider

25 februari 2014

Drs. Peter Wester

Historicus en oud-docent geschiedenis

Mensenrechten in het Midden Oost: tussen hoop en wanhoop.

Aan de hand van recente ontwikkelingen beschrijft Peter Wester (actief lid Amnesty International) het verlangen naar een eigen menswaardige samenleving in Arabische landen. Met een beeldpresentatie laat hij zien dat de vestiging van mensenrechten ook daar tijd vraagt en vele moeilijkheden oplevert.

Het idee dat er al een uitgetest “democratisch voorbeeldpakket” in het Westen klaar ligt, wordt ter discussie gesteld.

 

divider

25 maart 2013

Prof. dr. ir. Wim P.M. van Swaaij

Hoogleraar emeritus Universiteit Twente

Energie voor de toekomst.

Wat is energie eigenlijk? Welke bronnen van energie moeten we gebruiken om onze energiehonger te stillen zonder de behoeften van onze (klein)kinderen aan te tasten en om met recht te kunnen spreken van duurzaam?

Het overgrote deel van onze energie komt nu nog van fossiele brandstoffen, die in razend tempo worden verbruikt. Vormt dit niet, tezamen met de alsmaar uitbreidende mensheid en het terechte verlangen van arme mensen naar meer welvaart en dus naar energie, een enorme dreiging voor de toekomst?

divider

Programma seizoen 5

25 september 2012

Dr. J.G. Grandjean over:

Als het hart dreigt te stoppen met kloppen.

De heer Grandjean is cardiothoracaal chirurg en hoofd van het Thoraxcentrum Twente.

Het Thoraxcentrum (sinds 1 september 2004) beschikt over een eigen afdeling met een eigen OK-complex, Intensive Care en catherisatiekamers en daarnaast over eigen cardio-anesthesiologen, die samen met de cardiologen en thoraxchirurgen, de specialisten in het centrum zijn.

De mate van integratie tussen de specialismen is groot.

divider30 oktober 2012

Dr. G. Seyger over:

Oudheid van Twente.

De heer Seyger was leraar Duits in Hoogezand-Sappemeer, Oldenzaal en Enschede en conrector Twents Avond College in Enschede. Van zijn hand verschenen onder meer studies over Hanzerijkdom en armen- en ziekenzorg in Twenthe 797-1626.

De heer Seyger promoveerde in 2002 in Groningen en Münster op zijn dissertatie over de laatmiddeleeuwse schrijftaal in Twenthe.

In deze lezing zal de spreker onder meer aandacht besteden aan de Romeinse periode met de invloed van de Romeinen op de Germaanse Tubantes/Tuihanti.

divider

27 november 2012

Dr. ir. J. Lötters over:

Technische oplossingen voor maatschappelijke problemen.

De heer Lötters, als lector verbonden aan de UT Twente, zal spreken over diverse maatschappelijke problemen, zoals de steeds schaarser wordende grondstoffen, oprakende energiebronnen, een toenemende mate van vervuiling en afval en een steeds groter beroep op de gezondheidszorg vanwege de toenemende vergrijzing.

Met behulp van (micro)technologie zijn we in staat om technische hulpmiddelen te maken die mogelijk kunnen helpen bij het vinden van oplossingen.

divider29 januari 2013

Drs J. van der Stappen over:

Vlaamse schilderkunst van de 13e eeuw.

De kunstwerken die in deze lezing aan de orde komen zijn ontstaan in de vijftiende eeuw, de periode die Johan Huizinga getypeerd heeft als “Herfsttij der middeleeuwen”.

Die kunst is bekend geworden onder de naam “Vlaamse primitieven”, zo genoemd naar de titel van een belangrijke tentoonstelling die in 1902 in Brugge werd gehouden.

Mevrouw van der Stappen (cultuurhistoricus) wil in deze lezing de kunst van de Vlaamse primitieven proberen te plaatsen in zijn historische context.

divider26 februari 2013

Prof. Dr. G.J. Hospers over:

Bevolkingskrimp als uitdaging.

Er wordt veel over bevolkingskrimp gesomberd, niet alleen in Limburg en Groningen, maar ook in Twente. Lopen onze dorpen echt leeg?

In zijn lezing laat professor Hospers, docent aan de UT Twente, onderzoeker economische geografie en bijzonder hoogleraar city- en regiomarketing en schrijver van het boek “Krimp”, zien dat er ook in een “global village” nog volop ruimte is voor het dorpsleven.

divider26 maart 2013

B. Coelman over:

De geheimen van de Johannes Passion.

De heer Coelman, musicoloog en hoofd dramaturgie en educatie Nationale Reisopera, zal een presentatie verzorgen over de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach.

Bach schreef de Johannes Passion in 1724 die op 7 april van dat jaar voor het eerst in Leipzig werd uitgevoerd. Een jaar later verving hij het openingskoor door een ingetogen koraalbewerking.

Bach bleef wijzigingen aanbrengen, zodat er tegenwoordig vier verschillende versies bestaan (naast die uit 1724 en 1725 is er ook een versie uit 1728 en 1749).

divider

Programma seizoen 4

27 september 2011

Ben Coelman over:

Johann Sebastian Bach, zijn leven en zijn werk.

Ben Coelman, musicoloog en Hoofd Dramaturgie en Educatie Nationale Reisopera, verzorgt een presentatie over misschien wel de grootste componist van alle tijden J.S. Bach.

Deze uiterst deskundige, enthousiaste inleider vertelt over het leven van Bach en behandelt in ieder geval de instrumentale composities uit zijn Köthense tijd, zijn orgelwerken, de Kerkcantates en muziek voor feestdagen.

Kortom: volop verhaal, muziek en beeld.

divider25 oktober 2011

Dave Blank over:

Nanotechnologie, wat is het, waar komen we het tegen en wat mogen we ervan verwachten?

Dave Blank, hoogleraar Natuurkunde en technologie en wetenschap, directeur MeSa+ van de Universiteit Twente, winnaar van de Simon Stevinprijs, vertelt op pakkende wijze over de wondere wereld van Nanotechnologie.

En dat in een ook voor leken begrijpelijke taal! Hij beschrijft de invloed, die deze wetenschap heeft op vrijwel alle terreinen van ons leven, nu al, maar in de toekomst nog veel meer. Hij wist met zijn enthousiaste verhaal honderden jongeren te boeien tijdens een parallelle bijeenkomst in het Lowlands popfestival.

divider29 november 2011

Geert Braam over:

De positie van ouderen in onze maatschappij.

Geert Braam, emeritus-hoogleraar Sociologie van de Universiteit Twente is bekend van allerlei kritische publicaties in boeken, kranten ( TC-Tubantia! ) en tijdschriften over de positie van ouderen in onze maatschappij. Hij zal komen met een grondige analyse van die positie en aantonen, dat die lang niet altijd in alle opzichten voor grote groepen ouderen positief is.Deze gepassioneerde spreker zal laten zien, dat het Zwitserlevengevoel voor veel ouderen niet is weggelegd.

divider24 januari 2012

Will van Dorst over:

De relatie tussen de wereld van de Islam en het Westen in de loop van de geschiedenis.

Will van Dorst, historicus en voormalig rector van het Carmellyceum te Oldenzaal, maakt ons in een heldere en overzichtelijke inleiding deelgenoot van de vaak verrassende ontdekkingen die hij deed bij zijn onderzoek naar de relatie tussen de wereld van de Islam en onze westerse wereld doorheen de geschiedenis. Nu is die relatie vaak spanningsvol, zodat sommigen spreken van een ‘clash of civilizations”, maar in het verleden hebben beiden een grote, verrijkende invloed op elkaar uitgeoefend.

divider28 februari 2012

Metta de Noo over:

Mijn ervaringen als klokkenluider in het proces Lucia de B., ‘De Engel des doods’.

Metta de Noo, voormalig verpleeghuisarts in ‘Oldenhove’ te Losser en tegenwoordig werkzaam in de (neuro)psychiatrie, vertelt op haar eigen betrokken wijze over haar strijd om de zwaar gestrafte (levenslang en TBS ) Lucia de B. vrij te krijgen. Ze zal ons meenemen in het moeizame gevecht, dat zij moest voeren voor de heropening van het proces, over de rol van een uit de hand gelopen roddel en over hoe de mensen van ‘het recht’ en ‘de geneeskunde’ elkaar verkeerd kunnen verstaan.

Uiteindelijk volgde onherroepelijke vrijspraak op 14 april 2010. Een mediagebeurtenis ! Hoe heeft dit alles kunnen gebeuren? èn Hoe kunnen we lering trekken uit het gebeurde?

divider27 maart 2012

Coen Hilbrink over:

Het verzet in Twente tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Coen Hilbrink, historicus en socioloog, promoveerde in 1989 op een proefschrift over het ondergronds verzet in Twente. Hij zal tijdens zijn inleiding ingaan op het ontstaan en de ontwikkeling van die illegaliteit. De spreker heeft een bijzondere band met dit onderwerp doordat zijn vader Coen en zijn grootvader Sytze Hilbrink in 1944 gedood werden door leden van de Sicherheits Dienst tijdens een overval op huize Lidwina, hoofdkwartier van de Twentse knokploegen te Zenderen.

divider

Programma seizoen 3

28 september 2010

Cees van Zutphen over :

De grote pianist en componist Chopin.

Cees van Zutphen, musicoloog, opende het voorbije seizoen met een bijeenkomst over “Mozart, zijn leven en zijn muziek”. Het werd door zijn geheel eigen en verrassende wijze van presenteren een onvergetelijke middag. Op veler verzoek nodigden wij hem opnieuw uit. Nu zal zijn verhaal gaan over de grote pianist en componist Chopin, ook wel aangeduid als “de tweede Mozart”. Uiteraard weer aan de hand van cd’s. En natuurlijk veel anekdotes!

divider

19 oktober 2010

Willy Ahlers over:

De adreszijde van een poststuk.

We krijgen bijna dagelijks post “door de deur”. Soms is er met de adreskant wat aan de hand: een raar adres, opmerkingen van de posterijen enz. In deze bijeenkomst gaat de rasverteller Willy Ahlers, vrijwilliger van de Oudheid -kamer Twente in Enschede, daar – met behulp van een powerpoint – presentatie – eens naar kijken en ook naar de prestatie van de post om alles op het juiste adres te krijgen. Interessant én humoristisch !

divider30 november 2010

Harry Abels over :

Bouwen in Twente.

Harry Abels, directeur “IAA – Architecten” heeft een omvangrijk oeuvre van architectonische scheppingen op zijn naam staan. Heel bekend in deze regio zijn natuurlijk de Saxion – Hogeschool in Enschede en het ROC in Hengelo (verbouwde Gieterij Stork ). Ook is hij medeoprichter van het Architectuurcentrum – Twente en deed hij verschillende publicaties het licht zien over “Architectuur en landschap”. Het thema van deze middag is “Bouwen in Twente”. Daarbij gaat deze gedreven architect in op het eigen karakter van Twente en de invloed daarvan op de architectuur.

divider

25 januari 2011

Herman Zwijnenberg over:

Ontwikkeling Natuur en Faunabeheer in Nederland

Herman Zwijnenberg, voormalig directeur van school “De Basis” , al sinds vele jaren Flora- en Faunabeheerder gemeente Losser en docent jachtopleiding – Nederland, is van jongs af aan vergroeid met de natuur. Hij spreekt deze middag over de belangrijke vraag: Hoe geven wij in ons dicht bevolkte land op een verantwoorde manier ruimte aan enerzijds de natuur/het wild en anderzijds het toe te juichen verlangen van de verstedelijkte mens naar recreatie in de natuur. Een serieus verhaal met komische ondertonen.

divider1 maart 2011

Ben Nijhuis over:

Breekbaar, maar niet gebroken. Herdenken moet.

Ben Nijhuis, historicus en lid van het Nederlands Auschwitz Comité, ontmoette tijdens reizen naar de voormalige concentratiekampen, waar de Holocaust zich voltrok, een Joodse vrouw. Hij schreef haar biografie en vertelt in deze bijeenkomst het fascinerende verhaal over haar onwaarschijnlijke leven, over haar aangrijpende ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog, haar wil om te overleven en haar geloof, ondanks alles, in het goede van de mens.

divider29 maart 2011

Marie – Thérèse ter Haar over:

Het Rusland van Poetin,een bedreiging?

Marie – Thérèse ter Haar, Rusland -deskundige, vertelt op de haar eigen gepassioneerde wijze over het Rusland van Poetin. Zijn de ontwikkelingen daar werkelijk zo zorgelijk als wij veelal in de westerse media krijgen voorgeschoteld? Heeft de democratie daar al weer haar beste tijd gehad? Brengt deze ex – KGB – officier Rusland langzaam maar zeker weer terug naar een totalitaire staat? Marie – Thérèse ter Haar zal ons inzicht geven in het “typisch Russische” van de huidige ontwikkelingen in dit enorme land.

divider

Programma seizoen 2

29 september 2009

Mozart, zijn leven en zijn muziek.

De heer C. van Zutphen, musicoloog, geeft op een heel eigen en verrassende wijze, in een smeuïg verhaal, gelardeerd met anekdotes, een overzicht van het leven en de muziek van de grote (grootste?) componist, Mozart. Hij doet dat aan de hand van cd’s en gaat daarbij vooral in op zijn Salzburger en Weense periode. Echt, U zult het vóór u zien gebeuren.

divider

27 oktober 2009

Successiebelasting in combinatie met schenking en eigen woning.

De heer Mr. H. van Hazendonk gaat in zijn inleiding misverstanden opruimen en mogelijkheden aanreiken om actief in te spelen op deze belastingheffing. Dit tegen het licht van de grote veranderingen, die in 2009 worden voorgesteld. Tijdens zijn presentatie zal duidelijk worden, dat dit geen saai onderwerp is.

divider

24 november 2009

Verrassingen in de streekcultuur.

Mevr. Thea Kroese, voorheen directeur van het Van Deinse Instituut en bekend van het kookprogramma bij TVOost, laat in haar inleiding zien, dat gewoonten van nu vaak voortkomen vanuit oude gebruiken. Welke betekenis heeft het eten van het plakje cake of een broodje kaas na de begrafenis? Waarom is die krentenwegge toch zo lang? En zoveel meer! Een humoristische, boeiende inleiding.

divider

26 januari 2010

De politie in Losser, de organisatie en het werk.

De heer H. Spanjer, politiefunctionaris in onze gemeente Losser, legt uit wat hij en zijn collega’s hier dag in dag uit aan criminaliteit tegenkomen en hoe zij georganiseerd zijn om die criminaliteit zo effectief mogelijk aan te pakken. Goed om te weten hoe wij beveiligd worden.

divider 2 maart 2010

Twente leeft met water !

Prof. dr. S.M.M. Kuks, UT Twente, watergraaf van het waterschap Regge en Dinkel spreekt over 125 jaar waterschapswerk in Twente. Aan de hand van schilderijen van Jacob van Ruisdael maakt hij inzichtelijk hoe het Twentse landschap een specifiek soort waterbeheer vereist. Niet alleen wordt teruggeblikt op de ontwikkeling van het waterschapswerk in Twente gedurende 125 jaar. Ook wordt vooruitgekeken naar de opgaven waarvoor het waterschap zich de komende 20 jaar ziet gesteld. In dat verband wordt besproken wat het rapport van de Deltacommissie ( Commissie Veerman ) voor Twente betekent. Hoe kan Twente inspelen op klimaatverandering?

divider30 maart 2010

“Mentaal Vermogen: investeren in geluk”.

Dr. J.Walburg, Voorzitter Raad van Bestuur Trimbosinstituut ( landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg ), laat ons kennismaken met 6 mentale vaardigheden, die geluk kunnen brengen in het persoonlijk leven, in organisaties en in de maatschappij. Kortom: over wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan je eigen geluk en aan dat van anderen. Hij publiceerde hierover onlangs een boek, dat in deze bijeenkomst te koop zal zijn.

divider

Programma seizoen 1

Dinsdag 30 september 2008

Marietje Noordkamp en Jan Riesewijk geven ons een kijkje achter de schermen van de regiosoap “Van jonge leu en oale groond”.

divider

Dinsdag 28 oktober 2008:
De Historische Kring Losser gaat nader in op ons culturele erfgoed.

Thea Evers en Georg van Slageren geven een presentatie o.a. aan de hand van het boek: Op en om een klein stationnetje.

divider

Dinsdag 25 november 2008:

Kerken lopen leeg, maar de belangstelling voor geloven neemt toe”. André Zegveld, deken van Twente, en Martin de Jongh, redacteur van TC Tubantia, geven hun ideeën. En zoveel meer! Een humoristische, boeiende inleiding.

divider

Dinsdag 27 januari 2009:
“Het verschijnsel computer”.

De computer heeft ongekende mogelijkheden, maar brengt ook onzekerheid teweeg.
Ervaringsdeskundige Herman Stulen zal proberen de angst voor de computer wat weg te nemen.

divider

Dinsdag 3 maart 2009:
Henk van der Vegt gaat nader in op de betekenis van de grote verteldichter van Twentse bodem Willem Wilmink.

divider

Dinsdag 31 maart 2009:
“Hoe kunnen we zo lang mogelijk in ons huis blijven wonen?”.
Ineke Buursink, locatiemanager Woningcorporatie Domijn-Losser, spreekt over levensloopbestendig bouwen/wonen.

divider